Frievar NU

Frievar varken

Frievar exclusief leverancier van Friberne

Friberne

 

 

 

Visie

De ontwikkelingen in de varkenshouderij gaan snel. Enerzijds is er de schaalvergroting in de primaire sector en de toeleverende en verwerkende industrie. Daarnaast zie je in veel landen om ons heen de verticale integratie op steeds grotere schaal plaats vinden. In Nederland is het gezinsbedrijf altijd de kracht van de primaire sector geweest. De ontwikkelingen gaan door en er komen ook steeds weer nieuwe elementen die bepalen of een bedrijf sterk of zwak is. Er is alleen toekomst voor primaire producenten, als zij een aantrekkelijk product kunnen leveren aan de volgende schakel in de keten. Voor Frievar is de volgende schakel Friberne. Frievar wil met haar deelnemers werken aan eerlijk vlees door op een geborgde, gezonde, bewuste, duurzame manier varkens te houden met oog voor dier en omgeving.

 

Doelstelling

Frievar stelt zich ten doel, het realiseren van collectieve in-en verkoopvoordelen. Het bevorderen van de samenwerking tussen de bedrijven die gebruik maken van de diensten van Frievar. De uitwisseling van informatie en de sturing op het eindproduct. Frievar beoogt dit te bereiken, door te werken met haar leveranciers en afnemers op basis van een transparant model. Frievar stelt zich ten doel, het rendement van de deelnemende bedrijven op het niveau van de top 30% van Nederland te brengen.

Frievar nu

Frievar is een BV, die middels  een franchise formule deelnemers heeft. Voor al deze bedrijven koopt Frievar voer en verkoopt de slachtvarkens. Deze BV wil niet alleen schaalgrootte voordelen halen door gezamenlijk in-en verkopen, maar ook het primaire stuk keten zo efficiënt mogelijk organiseren. Van opfokzeug tot slachtvarken. Daarnaast wil Frievar een interessante partner zijn voor de volgende schakel in de keten, Friberne.
Frievar produceert een uniform kwaliteitsvarken door zoveel mogelijk zaken, zoals bv voer en genetica te uniformeren en te optimaliseren. Daarnaast stuurt Frievar op management en gezondheid, doordat op alle bedrijven dezelfde dierenarts en voer/management adviseur  komt, die volgens strikte protocollen werkt. De kwalitietsvarkens van Frievar worden tot waarde gebracht door Friberne waar Frievar mede eigenaar van is.