Historie

john-en-mark

Historie

Midden jaren 80 van de vorige eeuw zijn Mark van Sambeek (foto boven) en John Lorist (foto onder), elk met hun partners, ieder voor zich,met een varkensbedrijf in Friesland begonnen. Deze bedrijven hebben beide een forse ontwikkeling doorgemaakt. Over en weer waren er al wat contacten. In 2002 is het idee ontstaan, dat samenwerking op een aantal terreinen interessant kan zijn. Dit is verder uitgewerkt en heeft er toe geleid, dat ze samen afspraken met de veearts zijn gaan maken. De volgende stap was het maken van afpraken over de verkoop van slachtvarkens. Daarna kwam het voer aan de orde. Nog steeds waren de bedrijven zelfstandig en was er geen formele samenwerking. Geleidelijk groeide het inzicht dat het voordeel niet alleen in direct financieel voordeel zat. Steeds duidelijker werd dat je elkaar kunt versterken op het gebied van management en ondernemerschap en dat er veel winst valt te behalen, door het efficiënt organiseren van het boerenstuk in de keten. Om dit goed te realiseren was het nodig de samenwerking ook formeel vorm te geven. Hiervoor is Frievar BV opgericht