Partners

partners

Topigs ForFarmers Hendrix AgruiekRijnvallei westfort Inkoop Oudewater De Varkenspraktijk Revarco Friberne Schippers

Partners

Frievar heeft ervoor gekozen op deelterreinen te kiezen voor partners die meedenken en bijdragen in het uiteindelijk resultaat.

Genetica
Voor de genetica wordt samengewerkt met Topigs Norsvin. Op dit moment maken we gebruik van de TOPIGS 20 zeug en de TOPPIE_NN beer.

Voer
Het voer en de daarbij behorende voorlichting wordt betrokken van ForFarmers en AgruniekRijnvallei. Gezamelijk worden elk jaar doelen gesteld. Alle bedrijven worden begeleid door de zelfde voorlichter volgens vast protocol. Daarnaast is er actief een monitoring’s systeem opgezet waarmee actief resultaat bewaakt wordt en zo nodig bijgestuurd kan worden.

Gezondheid
Op het gebied van diergezondheid wordt zeer nauw samengewerkt met de Varkenspraktijk. Al enkele jaren wordt intensief gezondheidsbeleid gevoerd waardoor Frievar op dit gebied een voorloper is. Er worden zeer gezonde dieren geproduceerd met erg weinig medicijnen. Er wordt veel energie gestoken in preventieve gezondheid en gezondheidsmanagement. Hierdoor zijn productie niveaus op de bedrijven hoog. Zie ook Gezondheidsmanagement

Dierstroommanagement
REVARCO zorgt, middels zijn kennis en expertise, dat de dieren op de juiste plek terecht komen en ze begeleiden Frievar om de optimale slachtkwaliteit te bereiken.

Kwaliteitsmanagement
Kwaliteitsmanagement op het gebied van hygiëne wordt verzorgd door MS Schippers. Zij borgen onder ander de waterkwaliteit en het zuurgebruik.

Varkens en biggen transport
De logistiek van de varkens wordt verzorgd door Johan Robbertsen. Hij verzorgt het transport van de biggen en slachtvarkens. Aan het transport worden extra eisen gesteld om de gezondheidsrisico’s te beheersen.

Friberne
Friberne zorgt voor de verwaarding  van de Frievarvarkens.  Friberne is een samenwerking van Westfort, Inkoop Oudewater, Revarco en Frievar